• Polski
  • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Transakcje międzynarodowe

Współpracujemy z firmami zagranicznymi z całego świata.

Firmy te zainteresowane są przede wszystkim zapoznaniem się z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w Polsce, dokładnym zbadaniem nieruchomości przed jej zakupem oraz nabywaniem nieruchomości w pełnym bezpieczeństwie prawnym.  

Wspomagamy Strony transakcji w ich szczęśliwym sfinalizowaniu.