• Polski
  • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Wspieramy Siostry zakonne Służebniczki, które między innymi prowadzą bezpłatny szpital w Katondwe. Pomagają tysiącom ludzi rocznie, szczególnie z Zambii, Mozambiku i Zimbabwe, gdzie bieda i zacofanie są ogromne. Dzieła, które prowadzą te dzielne Siostry są unikatowe. Oferują nie tylko pomoc medyczną. Pomagają ludziom w ich codziennych problemach, prowadzą edukację, są światełkiem cywilizacji.

http://www.sluzebniczkinmp.pl/misje-8712/placowki-misyjne-zgromadzenia-10119  

https://katondwe.pl/o-szpitalu/