• Polski
  • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Sprawy sądowe i administracyjne

Świadczymy pomoc prawną naszym Klientom w zakresie reprezentacji w postępowaniu:

  • cywilnym we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym
  • egzekucyjnym
  • administracyjnym, przed organami administracji rządowej i samorządowej
  • przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie