• Polski
  • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Prawo UE

Pomagamy przedsiębiorcom w:

  • uzyskaniu dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego,
  • przygotowaniu dokumentów związane z procedurami przetargowymi (tzw. przetargi unijne oraz przetargi oparte o prawo zamówień publicznych),
  • rozwiązywaniu kwestii prawnych w trakcie sporządzania wniosków o dofinansowanie,
  • sporządzeniu środków odwoławczych od ocen projektów, w tym protestów do Instytucji Pośredniczących lub Zarządzających, stosownie do procedur odwoławczych Programów Operacyjnych oraz skarg do sądów administracyjnych.