• Polski
  • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Prawo lotnicze

Sporządzamy umowy dotyczące statków powietrznych (umowy sprzedaży, umowy leasingu, itp.). Pomagamy przewoźnikom lotniczym, firmom leasingującym statki powietrzne i innym uczestnikom lotnictwa cywilnego, w tym w zakresie:

  • uregulowań prawnych żeglugi powietrznej,
  • odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody,
  • ubezpieczenia lotniczego,
  • stosunków cywilnoprawnych poza przewozem lotniczym, w tym w zakresie sprzedaży i leasingu statków powietrznych,
  • Koncesji i Zezwoleń.