• Polski
  • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Nieruchomości

  • Pośredniczymy w sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych
  • Współpracujemy z licznym gronem inwestorów polskich i zagranicznych
  • Poprowadzimy negocjacje tak, by w możliwie najszerszy sposób zyskały obie Strony transakcji
  • Prowadzimy audyty nieruchomości
  • Uzyskujemy pozwolenia, warunki i decyzje, w tym warunki zabudowy oraz pozwolenia na budowę
  • Opracowujemy umowy i inne dokumenty
  • Prowadzimy inne działania umożliwiające skuteczną realizację transakcji