• Polski
  • English
Bezpieczeństwo Twoich Nieruchomości

Dla przedsiębiorców

  • Zapewniamy kompleksową obsługę transakcji 
  • Dbamy o ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Prowadzimy audyty nieruchomości
  • Uzyskujemy pozwolenia, warunki i decyzje, w tym warunki zabudowy oraz pozwolenia na budowę
  • Opracowujemy odpowiednie Umowy i Porozumienia
  • Prowadzimy inne działania umożliwiające skuteczną realizację transakcji