• Polski
  • English
Bezpieczeństwo prawne dla Ciebie i Twojej firmy
Piotr Warda

Piotr Warda ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez tę Izbę za numerem WA-7245.

Od ponad 15 lat pomaga kompleksowo przedsiębiorcom jako skuteczny prawnik, manager oraz negocjator.

Współpracował, między innymi, z BAKOMA Sp. z o. o., BIOAGRA S.A., Bioagra-Oil S.A., Grupą ASTER oraz Grupą ZPR.

Reprezentuje Klientów w negocjacjach – z kontrahentami, urzędnikami oraz innymi prawnikami. Dotyczą one niewielkich i średnich przedsięwzięć oraz dużych projektów inwestycyjnych z instytucjami finansowymi.

Aktywnie wspomaga Departamenty: Sprzedaży, Zakupów, Marketingu, Inwestycji, Produkcji, Techniczne oraz IT w osiąganiu założonych celów.

Sporządza lub weryfikuje umowy i inne dokumenty. Reprezentuje Klientów przez Sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz urzędami centralnymi i jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

Zarządza zespołami złożonymi z prawników i managerów w osiągnięciu celów biznesowych.

Wspomaga przedsiębiorców przy pozyskiwaniu dofinansowania z UE w ramach projektów innowacyjno-wdrożeniowych, badawczo-rozwojowych, z zakresu gospodarki elektronicznej oraz OZE.

Jest aktywnym mediatorem w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa umów, prawa IT i prawa własności intelektualnej.

Posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim.

ilonawarda120 Ilona Warda jest z wykształcenia prawnikiem i mediatorem. Ilona Warda ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Mediacje i Negocjacje dla Prawników na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ilona Warda posiada kilkuletnie doświadczenie w bieżącym świadczeniu pomocy prawnej przedsiębiorcom polskim i zagranicznym.

Jest uznanym mediatorem i negocjatorem.

Ilona Warda współpracowała z firmami z branży windykacyjnej, mediowej, gospodarowania odpadami oraz z kancelariami komorniczymi.

Posługuje się bardzo dobrze językiem angielskim.

Współpracujemy ze sprawdzonymi doradcami podatkowymi, notariuszami, radcami prawnymi, adwokatami, księgowymi, specjalistami w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej oraz finansistami.