• Polski
 • English
Bezpieczeństwo prawne dla Ciebie i Twojej firmy

Umowy

Zawarcie właściwej Umowy z kontrahentem to jedna z podstaw późniejszego braku problemów.

Wybierzemy optymalne rozwiązania kontraktowe tak, aby zabezpieczyć interesy Twojej firmy w najszerszym, możliwym zakresie.

Biorąc bezpośredni udział w negocjacjach, doprowadziliśmy do zawarcia setek korzystnych Umów, w tym dotyczących:

 • sprzedaży, zakupu i dostawy towarów oraz usług,
 • oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
 • obrotu wierzytelnościami (cesja praw, przejęcie długu),
 • zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • założenia spółek,
 • współpracy, świadczenia usług, zlecenia,
 • pożyczki i kredytu,
 • przeniesienia praw własności intelektualnej,
 • zastawu i poręczenia,
 • wzajemnego porozumienia (ugody, listy intencyjne),
 • przedstawicielstwa i pośrednictwa gospodarczego,
 • inwestycji budowlanych (wykonawstwo, generalne wykonawstwo),
 • usług transportowych (przewóz, spedycja),
 • leasingu, franchisingu, factoringu,
 • zachowania poufności.