• Polski
  • English
Bezpieczeństwo prawne dla Ciebie i Twojej firmy

Wpis

Zakładanie spółek handlowych i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Bieżąca i kompleksowa obsługa spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Obsługa procesów likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych.

Obsługa organów spółek handlowych – zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, w tym przygotowywanie uchwał i protokołów.

Przygotowanie oraz analiza prawna statutów, regulaminów i innych wewnątrzfirmowych aktów prawnych.